Welkom! Dit is de site van het project Centro de Encontro in Maputo, Mozambique en de Stichting Vrienden van de Escola de Rua

Het project bestaat uit verschillende onderdelen:

De straatschool Escola de Rua. De straatschool begon in 1994 in de open lucht in de binnenstad van Maputo, de hoofdstad van Mozambique en werd opgericht door Rene Boezaard. De straatschool wil de straatkinderen niet institutionaliseren en geeft de kinderen zelfvertrouwen, brengt vrede tussen de streetgangs. Interviews met de kinderen duidden aan dat ze de school informeel vonden met veel vrijheid, ze mochten veel dingen zelf doen en ze waardeerden deze verantwoordelijkheid zeer. Doelgroep: straatjongens en meisjes tussen de 10 en 18 jaar die al langere tijd op straat leven zonder contact met de familie.

Men volgt hetzelfde lesprogramma als een staatsschool. In 1995 werd een armenschool opgericht in de wijk Laulane voor de allerarmste kinderen uit het district. Een schooluniform is niet verplicht en we helpen met schoolmateriaal. Nu hebben we de straatschool samengevoegd met de armenschool en hebben ongeveer 1000 leerlingen (jongens en meisjes) en ook nog avondonderwijs voor de wat oudere leerling. Dat zijn ongeveer 400 leerlingen. Het volgende onderdeel is de voetbalschool Leoes de Holanda (Leeuwen van Holland) zie www.leoesdeholanda.blogspot.com

Sinds 1995 is er een voetbalschool gevestigd in district 4 van de stad Maputo. Zowel voor jongens als voor meisjes. Naast ontspanning en integratie van straatkinderen bied de school ook de kans om profvoetballer te worden. We werken samen met amateurclubs uit de regio.

Daarnaast wordt er tijdens de door het project georganiseerde toernooien veel info gegeven (bijvoorbeeld over AIDS of kinderrechten). Het project heeft sinds 2013 ook een competitie opgezet Liga Holanda Bar voor amateurclubs om sportactiviteiten te stimuleren zie www.ligaholandabar.blogspot.com. De vierde activiteit is het geven van AIDS voorlichting. Jongeren geven voorlichting aan jongeren door middel van folders, theaterstukjes en voorlichtingssessies op scholen en informele markten. Als laatste onderdeel noemen we de rapgroep Genios Fidalgos die al 3 CD `s heeft uitgebracht en twee videoclips "Criancas Abandonadas" (verlaten kinderen). Deze clip is veel op de commerciele zender in Mozambique te zien geweest en heeft een tijdje op nummer een gestaan in hitparade en de clip STOP SIDA over de gevaren van de ziekte AIDS. Ook deze clip een enkele keren vertoond op de plaatselijke TV.
En we hebben sinds kort een dansgroep die danswedstrijden gaat organiseren.
Het project wordt geleid door (ex) straatjongeren en is dus echt een project door en voor jongeren. Daarom heeft de doelgroep veel vertrouwen in het Centro de Encontro.

We zijn geregistreerd bij het Ministerie van Onderwijs als prive school zonder winstoogmerk.Contactinformatie:
Centro de Encontro
Caixa Postal 4489
Maputo
Mozambique

Tel 00258-21902323

De Stichting Vrienden van de Escola de Rua steunt het Centro de Encontro / Escola de Rua project.

De stichting heeft de ANBI status sinds 2008 en heeft als fiscaal nummer 8050.55.630 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41020431 sinds de oprichting in 1995.

Adres

Stichting Vrienden van de Escola de Rua

Angelsloerdijk 203

7824AG Emmen

Tel/fax 0591224040

e mail cdenlmoz@gmail.com

Bankgegevens

IBAN rekeningnummer NL08 RABO 0104 4912 21

BIC nummer RABONL2U

tnv St. Vrienden van de Escola de Rua te Emmen

Bestuur

Rene Willem Boezaard Voorzitter

sinds 1995

Claudina Gabriel da Cruz Antonio Penningmeester

sinds 2008

Celso Antonio Nuvunga Secretaris

sinds 2008

Activiteit Ideele organisatie

Alle mensen betrokken bij de stichting en het project zijn vrijwilligers en krijgen geen salaris of andere beloning.

Doelstelling

De stichting heeft tot doel de financiele en materiele ondersteuning van het project Centro de Encontro / Escola de Rua in Mozambique. Het geven van voorlichting over de situatie van het mozambikaanse kind. Het samenwerken met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven. De verdediging van de Rechten van het Kind in Mozambique. Het uitzenden van vrijwilligers naar het project.

Beleidsplan

Onze stichting zamelt gelden en goederen in en stuurt dit door naar het project in Mozambique. Het project maakt een verslag van de bestedingen en dat stuurt de stichting door naar de donateurs. De stichting geeft op verzoek lezingen over het project.

Verslag van de activiteiten en financiele verantwoording van de stichting vindt u op de site www.jaarverslagenvriendenvandeescoladerua.blogspot.com